หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ขนมจีบข้าวลืมผัว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวเหนียวที่มีสีม่วงดำทั้งเยื้อหุ้มเมล็ดและเนื้อเมล็ด รวงมีสีดำ ใบเขียวม่วง เป็นข้าวนาปีพื้นเมืองเดิมของชาวเขาเผ่า ม้งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเดิมปลูกในสภาพไร่ บนภูเขาที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ดังนั้นถ้าพูดถึง
ข้าวลืมผัวแล้วชาวเขาและคนไทยภาคเหนือจะรู้จักกันดี จากที่ทราบกันว่าข้าวก่ำลืมผัวเป็นสายพันธุ์ที่มาจากข้าวไร่ จึงเหมาะสมมากหากจะนำไปปลูกในพื้นที่นาดอนเพราะเป็นพันธุ์ข้าวทนแล้งไม่ต้องการน้ำมาก ปัจจุบันนับว่าเป็นที่นิยมมากอันเนื่องมาจากคุณค่าโภชนาการทางอาหารที่โดดเด่น ซึ่งมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ สูงถึง 833.77 มิลลิกรัม อีกทั้งชื่อที่สะดุดหูและรสชาติเฉพาะตัวที่อร่อย อาหารจากข้าวลืมผัว ประกอบด้วย ข้าวลืมผัว แผ่นเกี๊ยว เป็นต้น

ขนมจีบข้าวลืมผัว ประกอบด้วยข้าวลืมผัว 50% โดยน้ำหนัก แผ่นเกี๊ยว 20% โดยน้ำหนัก  ส่วนประกอบอื่นๆ 30% โดยน้ำหนัก  ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวลืมผัวนั้นมีคุณค่าทางอาหารมากมายที่อยู่ในข้าวลืมผัวแถมยังมีประโยชน์มากมาย และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่น่าสนใจแปลกใหม่อีกด้วย

บทสรุปเทคโนโลยี

ขนมจีบข้าวลืมผัว ประกอบด้วยข้าวลืมผัว แผ่นเกี๊ยว ส่วนประกอบอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวลืมผัวนั้นมีคุณค่าทางอาหารมากมายที่อยู่ในข้าวลืมผัวแถมยังมีประโยชน์มากมาย และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่น่าสนใจแปลกใหม่อีกด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวลืมผัว โดยใส่ผสมในขนมจีบ ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวลืมผัว คือขนมจีบลืมผัว เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารและได้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สถานภาพเบื้องต้น

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

สนใจสอบถามข้อมูล

หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5285    

โทรสาร  : 02-244-5286

e-mail: raudusit@gmail.com

http://raudusit.ac.th

https://www.facebook.com/raudusit

Scroll to Top