หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ปอเปี๊ยะข้าวกล้องผัดน้ำพริกลงเรือ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปอเปี๊ยะแต่เดิมจะมีส่วนผสม คือ แผ่นแป้งปอเปี๊ยะ วุ้นเส้น หมูสับ กระเทียม พริกไทย เห็ดหอม ถั่งงอก แครอท กะหล่ำปลี ไข่สด น้ำตาลทราย เกลือและน้ำส้มสายชู จากส่วนประกอบข้างต้นไม่มีอะไรแปลกใหม่ จึงทำไส้ให้แปลกใหม่ หลากหลายและมีโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยการนำข้าวผัดน้ำพริกลงเรือมาผัดกับข้าวกล้องแล้วนำมาเป็นไส้ปอเปี๊ยะ ปอเปี๊ยะห่อข้าวน้ำพริกลงเรือ ประกอบด้วยเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง  เนื้อปลา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกัน  แผ่นปอเปี๊ยะ
ข้าวกล้อง และน้ำพริกลงเรือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้จากการนำข้าวกล้องมาเพิ่มรสชาติด้วยการผัดน้ำพริกลงเรือ โดยทำในรูปของปอเปี๊ยะทอด

 บทสรุปเทคโนโลยี

ปอเปี๊ยะห่อข้าวกล้องผัดน้ำพริกลงเรือ ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง เนื้อปลา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน แผ่นแป้งปอเปี๊ยะ ข้าวกล้อง และน้ำพริกลงเรือ

 จุดเด่นของเทคโนโลยี

ปอเปี๊ยะห่อข้าวกล้องผัดน้ำพริกลงเรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้จากการนำข้าวกล้องมาเพิ่มรสชาติด้วยการผัดในน้ำพริกลงเรือ โดยทำให้อยู่ในรูปแบบของปอเปี๊ยะทอด จึงทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารและได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สถานภาพเบื้องต้น

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

สนใจสอบถามข้อมูล

หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5285    

โทรสาร  : 02-244-5286

e-mail: raudusit@gmail.com

http://raudusit.ac.th

https://www.facebook.com/raudusit

Scroll to Top