หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “สูตรขนมเปียกปูนใบเตยเสริมใบย่านาง”

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์  ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี “สูตรขนมเปียกปูนใบเตยเสริมใบย่านาง” ให้แก่ โครงการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่าย “สูตรขนมเปียกปูนใบเตยเสริมใบย่านาง      ซึ่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ณ โครงการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

 

Scroll to Top